fbpx

EDUCATIE

WaarneemAssistent vindt het belangrijk om bij te dragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarom bieden wij alle WaarneemAssistenten vrij toegankelijke cursussen. Je kunt je aanmelden voor deze cursussen via MijnWaarneemAssistent of per mail via info@waarneemassistent.nl. Al onze cursussen worden gegeven in het oude ziekenhuis (voormalig Academisch Medisch Centrum) op het Binnengasthuis terrein van de UvA. Voorbeelden van cursussen die je via ons kunt volgen worden hieronder kort toegelicht.

Praktische introductiecursus huisartsenpraktijk

Deze cursus maakt iedere startende WaarneemAssistenten bekend met de dagelijkse werkzaamheden in de huisartspraktijk, zodat jij goed voorbereid en vol vertrouwen aan de slag kunt.

Het eerste deel van de cursus bestaat uit uitleg over algemene zaken, zoals jouw nieuwe collega’s en hun taken, goede communicatie met patiënten en collega’s en het huisarts informatie systeem (HIS) waar je mee zult werken. Het tweede deel is een introductie over triage in de huisartsenpraktijk. Hierop wordt dieper ingegaan tijdens de NHG triage cursus (zie onder).

NHG Triagecursus

De NHG triagecursus is bedoeld voor WaarneemAssistenten die telefonische triage zullen verrichten in de huisartsenpraktijk. De cursus wordt onderwezen door een ervaren doktersassistent van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Het doel van de cursus is om het triagegesprek te structureren en te voeren volgens de huidige richtlijn van het NHG, zodat het efficiënt verloopt en optimale veiligheid voor de patiënt bereikt wordt. Deelnemers oefenen het gespreksprotocol aan de hand van geluidsopnamen of casusbeschrijvingen van eigen gesprekken. Daarbij wordt de NHG-Triagewijzer doorgenomen, zodat duidelijk wordt hoe deze gebruikt kan worden en wanneer deze benodigd is voor de triage.

De communicatie met de patiënt en een professionele triage staan centraal in deze training.

Het programma:

  1. Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
  2. Wat herken je van de gespreksstructuur in geluidsopnamen?
  3. Snel ABCDE-veilig.
  4. Gebruik van de NHG Triagewijzer.
  5. Oefening: gespreksstructuur in triage aan de hand van voorbeeld casussen.
  6. Welke mogelijkheden biedt de Triagewijzer nog meer.
  7. Hoe kun je beginnen met de geprotocolleerde triage?

Cursus praktische vaardigheden

Tijdens de cursus praktische vaardigheden worden er medisch technische handelingen besproken die tot de dagelijkse standaard in de huisartspraktijk behoren. Het doel van de cursus is om inzicht te krijgen in de praktische vaardigheden die bij de rol van doktersassistent horen en deze dient als voorbereiding voor het inwerken voor het assistentenspreekuur.

Opleiding tot junior triagist

Met de opleiding tot junior triagist (JTA) wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan op de huisartsenpost. In deze cursus wordt uitbreid ingegaan op het leren denken in urgentie niveaus en toestandsbeelden. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gespreksmodellen, met daarin de communicatieprincipes, het gebruik van de triagecriteria, aandacht voor de Kernset en de adviezen uit de NTS.

Mindfulness

De hoge werkdruk en het hoge percentage burn-outklachten onder geneeskundestudenten en (jonge) artsen zijn zorgelijk. Mindfulness is het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen. Mindfulness helpt jou om te gaan met studie- en werkdruk. Wetenschappelijk bewezen resultaten ten gevolge van mindfulnesstraining zijn: minder stressklachten, meer concentratie, minder zelfkritiek, eigen grenzen beter aanvoelen, meer veerkracht, meer zelfinzicht, verhoogde weerstand, minder reactief, beter omgaan met angst en piekeren, meer focus, afname gevoel van onrust en verhoogde creativiteit.

De training bestaat uit praktische, toegankelijke oefeningen die in het dagelijkse leven goed uitvoerbaar zijn. Een belangrijk effect van de training is dat jij jouw activiteiten in het hier en nu met meer aandacht en rust kunt verrichten.