Zorginstelling

WaarneemAssistent pakt het tekort aan personeel in de gezondheidszorg aan door excellente (para)medische studenten te selecteren, op te leiden en een baan te bieden in uiteenlopende ondersteunende functies in de gezondheidszorg. Veruit het grootste gedeelte van het bestand van WaarneemAssistent bestaat uit geneeskundestudenten.

Onze benadering

WaarneemAssistent pakt het tekort aan zorgpersoneel aan door excellente (para)medische studenten te selecteren en op te leiden tot ondersteunend personeel.

Studenten worden opgeleid en ingezet in onder andere de volgende functies:

  1. Doktersassistent;
  2. Praktijk ondersteunend hulpverlener somatiek (POH-s);
  3. Triagist op de huisartsenpost;
  4. Assisterende op de OK;
  5. Zorgondersteuner op verschillende afdelingen in het ziekenhuis (o.a. IC, SEH en verschillende verpleegafdelingen);
  6. Tester, vaccineerder en bron- en contactonderzoeker bij de GGD;
  7. Behandelondersteuner in een GGZ-instelling;
  8. Spreekuurondersteuner bij arbodiensten of UWV;
  9. Medical scribe in de kliniek, arbodiensten, UWV en GGZ-instellingen.
 

WaarneemAssistenten wordt veelal ingezet indien er geen geschikte vaste medewerker gevonden kan worden. Ook in geval van ziekte, vakantie of zwangerschap of wanneer er tijdelijk extra personeel nodig is, wordt er vaak een beroep gedaan op een WaarneemAssistent. WaarneemAssistent werkt samen met onder andere gezondheidscentra, huisartspraktijken en -posten, GGD’en en ziekenhuizen. We hebben een sterk landelijk dekkend netwerken bieden altijd een oplossing op maat. Dit loopt uiteen van een waarnemend doktersassistent voor een dag tot grootschalige opschalingen in verband met COVID op de IC of bij de GGD.

Strenge selectie, goede scholing en optimale 'match'

Dankzij een team van medici met uiteenlopende achtergrond, veel ervaring en input van opdrachtgevers kunnen wij goed inschatten wat er van kandidaten wordt verwacht. Zij worden zorgvuldig geselecteerd door middel van een strenge sollicitatieprocedure, waarbij wordt gekeken naar competenties zoals communicatie, samenwerking en professionaliteit. Ons belangrijkste speerpunt is kwaliteit, zowel vanuit het oogpunt van de student, als vanuit dat van de opdrachtgever. Daarom staan wij voor een persoonlijke aanpak en steken wij veel energie in scholing, persoonlijke begeleiding en het vinden van de optimale ‘match’.

Werkwijze

Wij geloven dat een persoonlijke kennismaking op locatie de basis is voor een goede samenwerking. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw wensen en vormen wij een beeld van de organisatie, het team en patiëntenpopulatie. Op basis van deze informatie schetsen wij een profiel dat optimaal hierop aansluit. Als u besluit om van ons platform gebruik te maken, gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat en zullen wij deze aan u voorstellen. Als de kennismaking van beide kanten positief is, volgt een inwerktraject. Als het inderdaad bevalt, dan gaat diegene aan de slag als WaarneemAssistent. Alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden na afloop gefactureerd. Alle noodzakelijke inwerkuren zijn voor onze rekening.

Stap 1:
Kennismaking en opstellen competentieprofiel
Stap 2:
Kennismaking met geselecteerde kandidaat
Stap 3:
Theorie-opleiding door WaarneemAssistent
Stap 4:
Inwerken op de praktijk (op kosten van WaarneemAssistent)
Stap 5:
Start WaarneemAssistent
Stap 6:
Maandelijkse evaluatie
Stap 1:
Kennismaking en opstellen competentieprofiel
Stap 1:
Kennismaking en opstellen competentieprofiel
Stap 2:
Kennismaking met geselecteerde kandidaat
Stap 2:
Kennismaking met geselecteerde kandidaat
Stap 3:
Theorie-opleiding door WaarneemAssistent
Stap 3:
Theorie-opleiding door WaarneemAssistent
Stap 4:
Inwerken op de praktijk (op kosten van WaarneemAssistent)
Stap 4:
Inwerken op de praktijk (op kosten van WaarneemAssistent)
Stap 5:
Start WaarneemAssistent
Stap 5:
Start WaarneemAssistent
Stap 6:
Maandelijkse evaluatie
Stap 6:
Maandelijkse evaluatie

Inzet in diverse medische gebieden