Inloggen

Discriminatie in de zorg – te weinig onderzoek

Er is te weinig onderzoek gedaan naar discriminatie in de zorg, waardoor er geen goed beeld is van hoe vaak het voorkomt en op welke grond. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie in opdracht van het ministerie van VWS. Vooral cijfers over discriminatie die patiënten ervaren ontbreken. Daarnaast is de kennis over discriminatie vaak versnipperd en niet goed zichtbaar, wat een goede bestrijding bemoeilijkt. Ook zijn er grote verschillen in welke discriminatiegronden wel en niet zijn onderzocht.

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport zal voor de zomer inhoudelijk reageren op de uitkomsten van het onderzoek. Zij benadrukt het belang van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie in de zorg. Onderzoek naar onder meer de prevalentie van patiënten die zorgprofessionals weigeren, discriminatie tussen patiënten onderling en discriminatie op institutioneel niveau is nodig. Ook zou moeten worden onderzocht in hoeverre zorgprofessionals zelf last hebben van vooroordelen en stereotyperingen en in hoeverre dit de zorg beïnvloedt.

#zorg#ziekenhuis#discriminatie#minister#politiek

Bron: Medisch contact
Foto: DCStudio

Gerelateerd nieuws

9 tot 5 baan in de zorg

Een 9 tot 5 baan in de zorg: vacatures met regelmatige werktijden

Functieprofiel uitgelicht: Waarnemend Huisarts

Functieprofiel uitgelicht: Medicatie Reviewer

De zorgkloof: Hoe kunnen medisch studenten helpen?

Heb je een vraag? Neem gerust contact op!