Medicine is not gender-neutral – she is male

Het mannelijke perspectief overheerst in de gezondheidszorg terwijl er tegenwoordig steeds meer vrouwelijk artsen zijn. En dat is niet bevorderend voor de kwaliteit van onze zorg. Prof. Dr. Kiki Lombarts en Prof. Dr. Abraham Verghese zetten dit uiteen in het artikel: Medicine Is Not Gender-Neutral – She Is Male, in the New England Journal of […]

De planeet is ziek

“Opwarming van de aarde, verlies aan biodiversiteit en milieuvervuiling hebben directe en indirecte gevolgen voor de volksgezondheid.” Dat statement bracht Henk Maassen uit in zijn artikel “De planeet is ziek” in het Medisch Contact. Voor deze zieke planeet wordt op 7 april extra aandacht gevraagd door de World Health Organization (WHO) op hun Wereldgezondheidsdag, met […]

Opsporing van huidkanker – kan een app dé oplossing zijn?

Steeds meer smartphoneapplicaties worden geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg met veelal het doel om de gezonde leefstijl te bevorderen en het faciliteren van zelfdiagnostiek. Zeker op het gebied van de dermatologie is aandacht voor het opsporen van maligne aandoeningen niet overbodig, aangezien huidkanker steeds meer voorkomt.

Vitamine d – bring on the sunshine

Steeds meer smartphoneapplicaties worden geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg met veelal het doel om de gezonde leefstijl te bevorderen en het faciliteren van zelfdiagnostiek. Zeker op het gebied van de dermatologie is aandacht voor het opsporen van maligne aandoeningen niet overbodig, aangezien huidkanker steeds meer voorkomt.