Krijgen kinderen astma van koken op gas? Een Europees onderzoeksrapport 

Koken op een gasfornuis leidde afgelopen jaar bij tienduizenden kinderen in Nederland tot astmasymptomen. Deze conclusie volgt uit een nieuw Europees onderzoeksrapport. Bij koken op gas komen schadelijke stoffen vrij zoals stikstofdioxide (NO2), koolstofmonoxide (MO) en fijnstof, die voor ernstige gezondheidsklachten kunnen zorgen.

Naast sigarettenrook is bijvoorbeeld ook het wonen in de buurt van snelwegen en industrieterreinen een bekende risicofactor voor luchtwegaandoeningen en astma. Bij koken op gas komen vergelijkbare schadelijke stoffen vrij en daarom is dit schadelijk voor de gezondheid en een risicofactor voor kinderen om astma te ontwikkelen. Naar schatting kookt nog meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens op gas. Goed ventileren en het gebruik van een afzuigkap beperkt het risico.

Een nuance hierbij, beschreven door DokterMedia, is dat: “het ontstaan van astma nog niet helemaal duidelijk is. Het lijkt een samenspel van een onderliggende gevoeligheid en uitlokkende prikkels. Luchtvervuiling, ook zoals die vrijkomt bij koken op een gasfornuis, is een van deze prikkels. Het is echter niet helemaal zeker of astma ontstáát door luchtvervuiling, of dat het een van meerdere prikkels is waardoor de klachten kunnen optreden”.

Al tijden wordt gekeken naar het minimaliseren van het gasverbruik omwille het milieu, maar nu lijkt het gezondheidsaspect een steeds grotere rol te gaan spelen. Zou dit voor jou een reden zijn om af te stappen van koken op gas?

Geen 15 minuten norm meer voor ambulances in Rotterdam?

Ambulances dienen binnen 15 minuten op de meldplaats te zijn, maar wat betekent zo’n norm eigenlijk? De Regionale Ambulancevoorziening zorgt er voor dat onder normale omstandigheden in ten minste 95% van de A1-meldingen een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding ter plaatse is.

Nieuwe wetgeving: rij jij al met een helm op de scooter?

Een team van artsen uit het Erasmus MC en voorlichters rijden deze maand op scooters mét helm door grote steden in Nederland om aandacht te vragen voor de helmplicht voor brom- en snorfietsers, die per 1 januari ingaat. De ritten zijn een ludiek iniatief van TeamAlert, een jongerenorganisatie die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid van jongeren.

De helmplicht voor brom- en snorfietsers komt omdat er jaarlijks dertig tot veertig dodelijke slachtoffers en honderden zwaar- tot lichtgewonden onder brom- en snorfietsers vallen. Bij WaarneemAssistent hopen we natuurlijk dat iedereen veilig op zijn of haar werk aan komt en daarom is deze helmplicht een mooie toevoeging.

Loting voor geneeskunde opleiding: terug van weggeweest?

“De decentrale selectie is erop gericht onderscheid te maken tussen geschikte en ongeschikte studenten voor de opleiding geneeskunde. Voor lage en hoge rangnummers, dus de studenten die heel goed of juist slecht presteren, is de decentrale selectie hiervoor een prima middel. Voor de grootste groep studenten, die in de middengroep valt, geldt dit niet. Het onderscheid in geschiktheid tussen studenten met rangnummers in de middengroep is eigenlijk niet te maken met de huidige selectiemethodes, omdat vaak heel veel studenten zeer vergelijkbare scores behalen.”

De belangenbehartigers van geneeskunde studenten pleiten voor een toevoeging aan het huidige wetsvoorstel: “een kwalitatieve selectieronde waarbij de meest geschikte aspirant-studenten direct worden geselecteerd en de minst geschikte direct worden afgewezen. Voor de aspirant-studenten in de middengroep wordt loting toegepast om zo de overige plekken te verdelen.”

Kijk voor de gehele brief aan de kamerleden hier

Wat doe jij in het openbaar vervoer? Podcast tip

Bij WaarneemAssistent doen we altijd ons best om een baan dicht bij de woonplaats van onze studenten te vinden. Hoewel dit niet altijd lukt, hoeven de minuten in het openbaar vervoer geen verspilde tijd te zijn! Relax na het werk met een muziekje óf luister naar een leerzame podcast!

24% van de A(N)IOS kampt met burn-out klachten en dreigt daardoor uit te vallen

24% van de A(N)IOS kampt met burn-out klachten en dreigt daardoor uit te vallen. Dat blijkt uit de Gezond en veilig werken enquête van De Jonge Specialist (DJS), gehouden onder 1554 respondenten. DJS is de enige landelijke vereniging voor a(n)ios en arts onderzoekers.

Het percentage van klachten die passen bij een burn-out is gestegen van 14% naar 24% in vergelijking met 2020, een zorgwekkende stijging aldus DJS. Dit hoge percentage is volgens de respondenten vooral te wijten aan de mismatch tussen werk en privé, structureel overwerken zonder hiervoor betaald te worden en het gebrek aan pauzes.

Daarbij geeft ook 38% van de a(n)ios aan soms tot regelmatig het gevoel te hebben dat zij onjuist bejegend worden door de supervisor. 48% van de respondenten hoort daarbij in de omgeving seksistische opmerkingen. 1 op de 4 a(n)ios onderneemt geen actie t.a.v. seksueel ongewenst gedrag.

Gemiddeld werken a(n)ios 7,7 uur per week over, waarbij 66% hiervoor niet wordt gecompenseerd. Ongeveer een kwart van alle anios werkt volgens een foutief contract van 38 betaalde arbeidsuren en 10 onbetaalde opleidingsuren.

Bij WaarneemAssistent hopen we dat studenten met veel plezier aan hun werk beginnen na hun studie. Toch horen we vaak dat mensen opzien tegen onder andere de hoge werkdruk. Daarom zijn we blij dat DJS een actieve oproep doet aan alle instellingen voor het behoud van enthousiaste jonge dokters.

Kijk voor het hele artikel hier: https://dejongespecialist.nl/2022/nationale-anios-enquete-gezond-en-veilig-werken-2022/

Medicine is not gender-neutral – she is male

Het mannelijke perspectief overheerst in de gezondheidszorg terwijl er tegenwoordig steeds meer vrouwelijk artsen zijn. En dat is niet bevorderend voor de kwaliteit van onze zorg. Prof. Dr. Kiki Lombarts en Prof. Dr. Abraham Verghese zetten dit uiteen in het artikel: Medicine Is Not Gender-Neutral – She Is Male, in the New England Journal of […]

De planeet is ziek

“Opwarming van de aarde, verlies aan biodiversiteit en milieuvervuiling hebben directe en indirecte gevolgen voor de volksgezondheid.” Dat statement bracht Henk Maassen uit in zijn artikel “De planeet is ziek” in het Medisch Contact. Voor deze zieke planeet wordt op 7 april extra aandacht gevraagd door de World Health Organization (WHO) op hun Wereldgezondheidsdag, met […]

Opsporing van huidkanker – kan een app dé oplossing zijn?

Steeds meer smartphoneapplicaties worden geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg met veelal het doel om de gezonde leefstijl te bevorderen en het faciliteren van zelfdiagnostiek. Zeker op het gebied van de dermatologie is aandacht voor het opsporen van maligne aandoeningen niet overbodig, aangezien huidkanker steeds meer voorkomt. Middels een software algoritme worden foto’s die patiënten zelf maken […]